Menu

ODDZIAŁ NIEBIESKI

W oddziale pracują

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr JOANNA ORZECHOWSKA mgr KAROLINA PORYDZAJ

Oligofrenopedagog

mgr EWA JUREWICZ-ZAKRETA

Woźna

KATARZYNA LEWANDOWSKA