Menu

ODDZIAŁ ŻÓŁTY

W oddziale pracują

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr KATARZYNA KRZEBIETKE mgr JOANNA ORZECHOWSKA

Pomoc nauczyciela

AGATA RESZCZYŃSKA EWA KOSS ALINA SŁAWIANOWSKA