Menu

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Martyna Neumann (oddział żółty)

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: pani Anna Tuttkowska (oddział niebieski)

 Sekretarz: pani Patrycja Pudłowska (oddział fioletowy )

Skarbnik: pani Anna Narbut -Jeszke (oddział czerwony)

Komisja rewizyjna: pani Magdalena Maszota (oddział zielony)

Komisja żywieniowa: pani Marcin Śliwicki (oddział pomarańczowy)

Komisja żywieniowa: pani Ewa Miotk (oddział tęczowy)

 

Adres e-mail do Rady Rodziców: radarodzicow@przedszkolepodtopola.pl

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z członkami rady w inny sposób niż mailowo, taki kontakt jest możliwy za pośrednictwem dyrektora lub wicedyrektora przedszkola. Nie podajemy numerów telefonu.

 

 

W każdym miesiącu będzie pojawiał się raport z wydatków, zawsze na miesiąc poprzedzający  (już rozliczony)

 

Raport  pierwszy

 Na konto Rady wpłynęło 14 500 zł. Poniesione wydatki:  13965,16  zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • zajęcia umuzykalniające
 • prezenty z okazji Dnia Przedszkolaka
 • prowadzenie kasy i obsługa bankowa
 • artykuły przemysłowe, dekoracyjne i plastyczne
 • woda dla dzieci
 • przejazd dzieci na konkurs

Saldo  końcowe we wrześniu:  10560,72  zł

 

Raport  drugi

 Na konto Rady wpłynęło 14 080,00 zł. Poniesione wydatki:  15050,04  zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • zajęcia umuzykalniające
 • audycję muzyczną,
 • przedstawienia teatralne,
 • wodę dla dzieci,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • materiały przemysłowe, plastyczne
 • obsługa bankowa konta rady

Saldo  końcowe w październiku :  9590,68  zł

 

Raport  trzeci

 Na konto Rady wpłynęło 14 120,00 zł. Poniesione wydatki:  14 310,57  zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • zajęcia umuzykalniające
 • przedstawienia teatralne,
 • wodę dla dzieci,
 • materiały przemysłowe, plastyczne
 • obsługa bankowa konta rady
 • materiały i produkty związane z obchodami Mikołajek

Saldo  końcowe w listopadzie :  9400,11  zł

 

Raport  czwarty

 Na konto Rady wpłynęło 14080,00  zł. Poniesione wydatki:  15035,68 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • zajęcia umuzykalniające
 • przedstawienia teatralne,
 • wodę dla dzieci,
 • materiały przemysłowe, plastyczne
 • obsługa bankowa konta rady
 • materiały i produkty związane z obchodami Wigilii
 • audycja muzyczna

Saldo  końcowe w grudniu :  8444,43  zł

 

Raport  piąty

 Na konto Rady wpłynęło 14110,00  zł. Poniesione wydatki:  17675,53 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • zajęcia umuzykalniające
 • przedstawienia teatralne,
 • wodę dla dzieci,
 • materiały przemysłowe, plastyczne
 • obsługa bankowa konta rady
 • prezenty dla dzieci z okazji zabawy karnawałowej
 • oprawa zabawy karnawałowej
 • audycja muzyczna

Saldo  końcowe w styczniu :  4878,00  zł

 

 

Raport szósty  

 Na konto Rady wpłynęło 14368,99  zł. Poniesione wydatki:  14553, 29 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • zajęcia umuzykalniające
 • przedstawienia teatralne,
 • wodę dla dzieci,
 • materiały przemysłowe, plastyczne
 • obsługa bankowa konta rady
 • prezenty dla dzieci z okazji świąt wielkanocnych

 

Saldo  końcowe w lutym  :  12887,94  zł

 

Raport ósmy

W miesiącu marcu do kasy Rady Rodziców wpłynęło  11270,00

Poniesione wydatki:  22 720,76. Środki przeznaczone zostały na :

 • Prezenty Wielkanocne ,
 • Chusteczki
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Wodę (dystrybutory oraz ich serwis przez firmę zewnętrzną)
 • Koszty związane z prowadzeniem rachunku
 • Materiały przemysłowe (pojemniki plastikowe)

 

Powyższe wydatki zostały poniesione i rozliczone w marcu. 

Saldo  końcowe w marcu: 19 006,6zł

 

Raport dziewiąty

W miesiącu kwietniu do kasy Rady Rodziców wpłynęło  14205, 96

Poniesione wydatki:  12047,16 Środki przeznaczone zostały na :

 • prezenty dla dzieci,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • chusteczki,
 • materiały plastyczne, dekoracyjne i przemysłowe
 • koncert muzyczny,
 • przedstawienie teatralne

 

Powyższe wydatki zostały poniesione i rozliczone w kwietniu. 

Saldo  końcowe w kwietniu: 15046,74zł

 

 

Raport jedenasty

W miesiącu maju do kasy Rady Rodziców wpłynęło  14180,50

Poniesione wydatki:  25690,26 Środki przeznaczone zostały na :

 • wycieczka
 • zajęcia umuzykalniające,
 • chusteczki,
 • materiały plastyczne, dekoracyjne i przemysłowe
 • koncert muzyczny,
 • przedstawienie teatralne
 • obsługa finansowa konta rady

 

Powyższe wydatki zostały poniesione i rozliczone w maju. 

Saldo  końcowe w maju: 3536, 98 zł