Menu

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Martyna Neumann (oddział tęczowy)

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: pani Michalina Twaróg (oddział pomarańczowy)

 Sekretarz: pani Patrycja Pudłowska (oddział niebieski)

Skarbnik: pani Anna Tuttkowska (oddział czerwony)

Komisja rewizyjna: pani Dorota Szychowska (oddział fioletowy)

Komisja żywieniowa: pani Małgorzata Szotrowska (oddział zielony)

Komisja żywieniowa: pani Anna Narbut-Jeszke (oddział żółty)

 

Adres e-mail do Rady Rodziców: radarodzicow@przedszkolepodtopola.pl

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z członkami rady w inny sposób niż mailowo, taki kontakt jest możliwy za pośrednictwem dyrektora lub wicedyrektora przedszkola. Nie podajemy numerów telefonu.

 

Na zebraniu w dniu 09 września ustalono podniesienie składki na Radę Rodziców. Od października stawka to 80 zł.