Menu

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Martyna Neumann (oddział tęczowy)

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: pani Michalina Twaróg (oddział pomarańczowy)

 Sekretarz: pani Patrycja Pudłowska (oddział niebieski)

Skarbnik: pani Anna Tuttkowska (oddział czerwony)

Komisja rewizyjna: pani Dorota Szychowska (oddział fioletowy)

Komisja żywieniowa: pani Małgorzata Szotrowska (oddział zielony)

Komisja żywieniowa: pani Anna Narbut-Jeszke (oddział żółty)

 

Adres e-mail do Rady Rodziców: radarodzicow@przedszkolepodtopola.pl

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z członkami rady w inny sposób niż mailowo, taki kontakt jest możliwy za pośrednictwem dyrektora lub wicedyrektora przedszkola. Nie podajemy numerów telefonu.

 

Na zebraniu w dniu 09 września ustalono podniesienie składki na Radę Rodziców. Od października stawka to 80 zł.

 

W każdym miesiącu będzie pojawiał się raport z wydatków, zawsze na miesiąc poprzedzający  (już rozliczony)

 

Raport pierwszy

Na konto Rady wpłynęło 12 370,00. Poniesione wydatki: 12 120,67 zł. Środki przeznaczone zostały na :

 • woda dla dzieci
 • cukierki na uroczystości w grupie
 • warsztaty literackie Kicia Kocia
 • prezenty na Święto Przedszkolaka
 • wyjazd do Marszewa grup III, V, VI, VII
 • zajęcia umuzykalniające
 • obsługa konta Rady
 • chusteczki higieniczne dla dzieci
 • artykuły przemysłowe, papiernicze i dekoracyjne

 

Powyższe wydatki zostały poniesione i rozliczone we wrześniu

Saldo  końcowe we wrześniu:  5339, 65 zł

 

 

Raport drugi

Na konto Rady wpłynęło 14 345 zł. Poniesione wydatki: 11 709,43 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • prowadzenie konta rady,
 • konieczne zmiany na stronie internetowej,
 • artykuły przemysłowe i dekoracyjne
 • dyplomy,
 • autokary do Marszewa,
 • koncert muzyczny,
 • woda,

Powyższe wydatki zostały poniesione i rozliczone w październiku

Saldo  końcowe w październiku:  8185,67 zł

 

 

Raport  trzeci

Na konto Rady wpłynęło 14 525 zł. Poniesione wydatki:  9009, 79 zł.

 

Środki przeznaczone zostały na :

 

 • prowadzenie konta rady,
 • przedstawienia teatralne w przedszkolu
 • przedstawienie teatralne w Galerii Rumia,
 • artykuły związane z przygotowaniem Mikołajek
 • zajęcia umuzykalniające.
 • woda,
 • część prezentów światecznych
 • chusteczki higieniczne
 • nagrody za udział wkonkursie

Powyższe wydatki zostały poniesione i rozliczone w październiku

Saldo  końcowe w listopadzie:  13700,88  zł

 

Raport  czwarty

 

Na konto Rady wpłynęło 14 190 zł. Poniesione wydatki:  23 163,21 zł.

 

Środki przeznaczone zostały na :

 

 • prowadzenie konta rady,
 • nagrody za udział w konkursie
 • chusteczki higieniczne i mokre
 • prezenty mikołajkowe
 • produkty plastyczne, dekoracyjne i ozdobne związane z oprawą Wigilii i mikołajek
 • torebki prezentowe
 • zajęcia umuzykalniające
 • woda dla dzieci

 

Saldo  końcowe w grudniu:  4727,67  zł

 

Raport  piąty

 Na konto Rady wpłynęło 14 320 zł. Poniesione wydatki:  5078,94zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • chusteczki
 • zajęcia umuzykalniające
 • woda dla dzieci
 • pokaz sztuczek magicznych
 • przedstawienie teatralne
 • prowadzenie konta rady,
 • produkty plastyczne, dekoracyjne i przemysłowe

Saldo  końcowe w styczniu:  13 968,73  zł

 

Raport  szósty

 Na konto Rady wpłynęło 14 485 zł. Poniesione wydatki:  11 940,04 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • chusteczki
 • zajęcia umuzykalniające
 • woda dla dzieci
 • upominki z okazji walentynek
 • planetarium
 • prowadzenie konta rady,
 • produkty plastyczne, dekoracyjne i przemysłowe

Saldo  końcowe w lutym:  13 960,73  zł

 

 

Raport  siódmy

 Na konto Rady wpłynęło 14 640 zł. Poniesione wydatki:  11 772, 45 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • chusteczki
 • zajęcia umuzykalniające
 • woda dla dzieci
 • przedstawienie teatralne,
 • słodycze
 • produkty plastyczne, dekoracyjne i przemysłowe
 • audycja muzyczna

Saldo  końcowe w marcu:  19373,24  zł

 

Raport  ósmy

 Na konto Rady wpłynęło 14 030 zł. Poniesione wydatki:  19520,97 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • zajęcia umuzykalniające
 • woda dla dzieci
 • przedstawienie teatralne w galerii
 • prezenty świąteczne
 • torby prezentowe świąteczne
 • produkty plastyczne, dekoracyjne i przemysłowe
 • warsztaty „Zagroda powroty”
 • nagrody na konkurs

Saldo  końcowe w kwietniu:  13882, 27  zł