Menu

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Martyna Neumann (oddział żółty)

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: pani Anna Tuttkowska (oddział niebieski)

 Sekretarz: pani Patrycja Pudłowska (oddział fioletowy )

Skarbnik: pani Anna Narbut -Jeszke (oddział czerwony)

Komisja rewizyjna: pani Magdalena Maszota (oddział zielony)

Komisja żywieniowa: pani Marcin Śliwicki (oddział pomarańczowy)

Komisja żywieniowa: pani Ewa Miotk (oddział tęczowy)

 

Adres e-mail do Rady Rodziców: radarodzicow@przedszkolepodtopola.pl

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z członkami rady w inny sposób niż mailowo, taki kontakt jest możliwy za pośrednictwem dyrektora lub wicedyrektora przedszkola. Nie podajemy numerów telefonu.

 

 

W każdym miesiącu będzie pojawiał się raport z wydatków, zawsze na miesiąc poprzedzający  (już rozliczony)

 

Raport  pierwszy

 Na konto Rady wpłynęło 14 500 zł. Poniesione wydatki:  13965,16  zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • zajęcia umuzykalniające
 • prezenty z okazji Dnia Przedszkolaka
 • prowadzenie kasy i obsługa bankowa
 • artykuły przemysłowe, dekoracyjne i plastyczne
 • woda dla dzieci
 • przejazd dzieci na konkurs

Saldo  końcowe we wrześniu:  10560,72  zł

 

Raport  drugi

 Na konto Rady wpłynęło 14 080,00 zł. Poniesione wydatki:  15050,04  zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • zajęcia umuzykalniające
 • audycję muzyczną,
 • przedstawienia teatralne,
 • wodę dla dzieci,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • materiały przemysłowe, plastyczne
 • obsługa bankowa konta rady

Saldo  końcowe w październiku :  9590,68  zł