Menu

Programy

PROGRAMY REALIZOWANE W GRUPIE

 

 

 

 1. Trampolina. Program wychowania przedszkolnego. Autorkami programu są Małgorzata Janiak i Kamila Witerska
 2. „Dziecięca matematyka” - program edukacji matematycznej, autor Edyta Gruszczyk -Kolczyńska
 3. „Kochamy dobrego Boga” - program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym
 4. „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu” Macmillan, autorzy: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

Programy własne  uzupełniające i poszerzające zakres realizowanych treści:

 1. .„Model terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu pod Topolą” - pozwala w uporządkowany sposób zapewnić dziecku i jego rodzicom maksymalną pomoc poprzez dostosowanie metod diagnozy i terapii do potrzeb dziecka, autor mgr Agata Łysaczenko
 2. „Mała i duża ojczyzna” – program edukacji regionalnej, porządkuje wiadomości o regionie, kształtuje więzi emocjonalne z miejscem pochodzenia, uczy szacunku do rodziny, dziedzictwa kultury, autorzy mgr Joanna Czerwionka, mgr Iwona Kościów, mgr Bogusława Sobieraj
 3. „Przedszkolne dzieci chcą sprzątać śmieci” - program ekologiczny dla dzieci w wieku przedszkolnym, autor mgr Joanna Orzechowska
 4. „Bezpieczny przedszkolak” - autorski program traktuje o bezpieczeństwie i zdrowiu dziecka zarówno w sali zabaw jak  i na ulicy. Kształtuje sylwetkę zdrowego, czystego i wysportowanego przedszkolaka, autor mgr  Monika Skwierawska
 5. „Czuję się bezpieczny” – program profilaktyczny przeciwdziałania przemocy fizycznej, psychicznej wobec dzieci, autorzy mgr Jolanta Siemianowska-Choroba, mgr Katarzyna Krzebietke
 6. „Wkrótce będę przedszkolakiem” – program adaptacyjny dla dzieci i rodziców pozwalający w sposób łagodny przejść przez okres przystosowania do nowej sytuacji jaką jest rozstanie z rodzicami, autor mgr Magdalena Szatkowska.
 7. „Mały  Europejczyk"- program edukacyjny dla dzieci, autor mgr Jolanta Siemianowska-Choroba
 8. „Niedługo zostaniemy uczniami"- program przygotowujący dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole, autor mgr Aleksandra Plińska
 9. „ Moc bajek”- program traktujący o roli bajek w społecznym rozwoju dziecka, autor  mgr Urszula Szmeichel
 10. „Woda źródłem życia”- program rozwijający umiejętność eksperymentowania, ciekawości na temat otaczającego świata, autor mgr Angelika Kwaśniewska