Menu

mgr HANNA TYSZKA

Nuczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca w oddziale zielonym

Wykształcenie

2016 Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Studia podyplomowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

2009

Uniwersytet Gdański

Kierunek: pedagogika

Specjalność: pedagogika społeczna- praca opiekuńcza i socjalna

Tytuł zawodowy: magister