Menu

mgr ALEKSANDRA PLIŃSKA

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany

Specjalista wspierania kształcenia 
dziecka w grupie

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca w oddziale II

Wykształcenie

2016

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego

2015

FCE, Cambridge English Language Assessment

Part of the University of Cambridge

2014

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

2010

Uniwersytet Gdański

Wydział Nauk Społecznych, kierunek pedagogika , specjalność pedagogika wczesnoszkolna, tytuł zawodowy: magister

2008

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni

Instytut Pedagogiczny

kierunek: pedagogika

specjalność: pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, tytuł zawodowy: licencjat