Menu

Miejsce zamieszkania poza Rumią

Ważne ogłoszenia

31/08/2022

Szanowni Państwo, Proszę osoby mieszkające poza Rumią, o zgłoszenie tego faktu w przedszkolu. Informacja ta nie ma wpływu na prawo do uczęszczania Państwa dziecka do naszej placówki. (Nie chodzi o zameldowanie tylko o zamieszkanie). Niezbędne dokumenty wraz z instrukcją znajdują się poniżej Rodzic wypełnia: "Oświadczenie o zamieszkaniu"- tylko raz (po raz pierwszy lub za każdym razem gdy się przeprowadza), "Zgoda na przetwarzanie danych" - tylko raz. Dokumenty należy dostarczyć do kancelarii przedszkola.

W każdym miesiącu będziemy dawali państwu do podpisania dokument, potwierdzający fakt zamieszkiwania poza Rumią.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie

Pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Pobierz