Menu

mgr MAŁGORZATA LATAŃSKA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca w oddziale  czerwonym

Wykształcenie

2011

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni

studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i zintegrowanej

2008

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Wydział Pedagogiki

kierunek: pedagogika

tytuł zawodowy: magister

2004

Akademia Bydgoska w Bydgoszczy

Wydział Pedagogiki i Psychologii

kierunek: pedagogika

specjalność: praca opiekuńcza z profilaktyką społeczną

tytuł zawodowy: licencjat