Menu

Deklaracje o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu

Ważne ogłoszenia

11/02/2022

Szanowni Rodzice!

 

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do placówek przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, informuję, że Rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2021/2022 do Przedszkola pod Topolą w Rumi, powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w naszym przedszkolu, aby dziecko mogło uczęszczać do przedszkola w następnym roku szkolnym 2022/2023.

Deklarację należy złożyć w dniach: od 22 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

Druk deklaracji dostępny będzie:

Wypełniony druk Deklaracji można:

  • dostarczyć osobiście do przedszkola i przekazać paniom dyżurującym przy wejściu;
  • przesłać podpisany własnoręcznie skan na adres przedszkola: pptopola@o2.pl

 

Brak złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z brakiem miejsca dla dziecka w przedszkolu od 1 września w roku szkolnym 2022/2023.

 

Jednocześnie proszę o uwagę Rodziców, którzy planują zmienić placówkę na inne przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w publicznej szkole:

 

W związku z wprowadzeniem rekrutacji elektronicznej, nie ma możliwości jednoczesnego złożenia deklaracji w naszej placówce, jako zabezpieczenie miejsca dla dziecka i braniu udziału w rekrutacji do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych na terenie Rumi.

System elektroniczny wyświetli, że Rodzic złożył deklarację i nie przyjmie nowego wniosku. Przypominam, że w przypadku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, nie obowiązuje zasada tzw. rejonów szkolnych. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnić dziecku miejsce na terenie całej gminy.

 

dyrektor Przedszkola pod Topolą w Rumi

mgr Katarzyna Krzebietke