Menu

Ważna informacja dla rodziców

Ważne ogłoszenia

27/10/2021

Drodzy Rodzice,

od 2 listopada  zamierzamy wprowadzić system ewidencjonowania obecności dzieci w przedszkolu, który będzie ukazywał rzeczywistą ilość czasu spędzonego przez Państwa pociechę w placówce.   Wpłynie to też pozytywnie na bezpieczeństwo dzieci.    Oprócz kontroli i czujności pracowników, które sprawdzają się od lat,  system będzie także  „kontrolował” odbiór  dzieci przez odpowiednie osoby.

Poniżej krótki  opis :

Każde dziecko otrzyma indywidualne karty ( 2 sztuki- dla rodziców).  Każda z kart jest przyporządkowana jednej osobie. Jeden PIN pasuje tylko do jednej karty. Proszę nie udostępniać PIN-u osobom postronnym.

 Jeśli mają Państwo większe zapotrzebowanie- liczba  osób upoważnionych do odbioru, które rzeczywiście pojawiają się w placówce,  jest większa, powinni Państwo zgłosić nam ten fakt. Wówczas zamówimy dla Państwa więcej kart.

 W takim przypadku za każdą zamówioną kartę uiszczają Państwo kaucję w  wysokości 10 zł. Kaucja zostanie zwrócona pod warunkiem zwrotu nieuszkodzonej karty, po zaprzestaniu korzystania (koniec edukacji dziecka, rezygnacja  z przedszkola itp.)

W przedsionku przedszkola znajduje się czytnik kart, do którego codziennie przy wejściu do przedszkola należy przykładać kartę:

Instrukcja logowania wejścia do placówki

1. Przyłóż swoją kartę do noska myszki.

2. Podaj swój czteroznakowy kod. 

3. Pin zatwierdź klawiszem enter. Przy pierwszym użyciu pin należy potwierdzić dwa razy.

4. Myszka głosowo powita przybyłe dziecko.

Instrukcja logowania wyjścia z placówki

Powtórz procedurę z rana.

 

Zapomnienie kodu

Jeżeli kod został zapomniany przez rodzica, należy zgłosić emailem na adres: pptopola@o2.pl

Zgubienie Kart

W przypadku zgubienia/ kradzież karty, należy zgłosić sytuację emailem: pptopola@o2.pl

 

 

 

Zachęcamy do przybijania karty w obecności dziecka, gdyż komunikat skierowany jest właśnie do przedszkolaków.  We wtorki wersja w języku angielskim.

System ma usprawnić  zliczanie godzin pobytu i naliczanie opłat. Jeśli rano nie przyłożą Państwo karty i nie wbiją PINU, nie uprzedziwszy wcześniej pracowników przedszkola o nieobecności, system będzie naliczał pełny wymiar godzin pobytu. Podobnie  jeśli rano zarejestrują Państwo przyjście dziecka, ale w czasie odbierania nie „odbiją karty z podaniem PIN-u, system naliczy pełny wymiar godzin pobytu w danym dniu.

W momencie zakończenia edukacji przez dziecko w przedszkolu, wszystkie karty muszą zostać zwrócone do placówki.