Menu

REKRUTACJA

Ważne ogłoszenia

20/03/2021

Szanowni Rodzice!

 

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem placówek oświatowych i zalecane zachowanie środków ostrożności, informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia do Przedszkola pod Topolą
w Rumi na rok szkolny 2021/2022, będziemy przekazywać Państwu drogą e-mail.
W przypadku braku podania adresu w karcie zgłoszenia, informację tę przekażemy drogą telefoniczną.

Jednocześnie informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia będzie wywieszona w przedsionku budynku przedszkola 

 

W dniach 22.03.2021 – 26.03.2022r. rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą złożyć poświadczenie woli przyjęcia dziecka do placówki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli decydują się na miejsce w przedszkolu (druk poniżej)

Poświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

 

Brak takiego poświadczenia woli oznacza rezygnację z miejsca.

Dla osób, które nie mają dostępu do e-mail, będzie możliwość osobistego złożenia poświadczenia woli w przedszkolu. W przedsionku dostępne będą druki oświadczenia.

 Aby zachować środki bezpieczeństwa, prosimy skorzystać z domofonu przy wejściu głównym – przycisk: kancelaria.

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola pod Topolą w Rumi na rok szkolny 2021/2022 ogłoszona zostanie dnia 02.04.2021r.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji rekrutacyjnej

mgr Agata Łysaczenko