Menu

Rekrutacja ważne informacje

Ważne ogłoszenia

12/02/2021

DRODZY RODZICE !

 

Od  1 marca 2021r. do 12 marca 2021r. odbywać się będzie rekrutacja dzieci do Przedszkola pod Topolą w Rumi na rok szkolny 2021/2022.

Rodzic ubiegający się o miejsce, składa wniosek, wraz z niezbędnymi załącznikami. Z uwagi na zachowanie reżimu sanitarnego, dokumenty należy umieścić w koszulce lub teczce i wrzucić do oznaczonej skrzynki w przedsionku przedszkola.  Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.30.

Wzór wniosku oraz stosownych oświadczeń  można pobrać ze strony internetowej naszego przedszkola   z zakładki  O przedszkolu i następnie Rekrutacja.

W związku z brakiem możliwości osobistego kontaktu z osobami przyjmującymi wnioski
i bezpośredniego sprawdzenia, czy wniosek jest kompletny i poprawnie wypełniony, prosimy
o dokładne przeczytanie całości dokumentów i wypełnienie wszystkich rubryk dotyczących danego dziecka. Dotyczy to również oświadczeń i załączenia zaświadczeń o zatrudnieniu rodziców.
W przypadku załączenia kopii orzeczeń, przypominamy o poświadczeniu zgodności z oryginałem.

Jednoczenie przypominamy, że w przypadku wybrania więcej niż jednej placówki przedszkolnej, wnioski należy złożyć do każdej z tych placówek. Na każdym wniosku kolejność placówek od najbardziej do najmniej preferowanych musi być taka sama.

Prosimy o wyraźne wpisanie numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, gdyż będzie to główna forma kontaktu z Państwem, w razie wystąpienia niejasności.