Menu

UWAGA

Ważne ogłoszenia

20/03/2020

Szanowni Rodzice!

 

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem placówek oświatowych
i zalecanym zachowaniem środków ostrożności, informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia do Przedszkola pod Topolą
w Rumi na rok szkolny 2020/2021, będziemy przekazywać Państwu drogą e-mail  w terminie od 23.03-27.03.2020 r. W przypadku braku podania adresu w karcie zgłoszenia, informację tę przekażemy drogą telefoniczną.

 

W wiadomości znajdą się również informacje o dalszych krokach postępowania rekrutacyjnego.

 

Jednocześnie informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych będzie wywieszona w przedsionku budynku przedszkola. Dla osób, które nie mają dostępu do e-mail, będzie możliwość osobistego złożenia poświadczenia woli w przedszkolu. Dostępne będą druki oświadczenia. Aby zachować środki bezpieczeństwa, prosimy skorzystać z domofonu przy wejściu głównym – przycisk: kancelaria.

 

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji rekrutacyjnej

mgr Agata Łysaczenko